Interior Architecture RMUTI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.อีสาน

April, 2015

ข่าวรับสมัครงาน

บริษัท เจนิช แปลน จำกัด รับสมัครนักออกแบบภายใน 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asa.or.th/th/node/131824

ขอเชิญชวนนศ.เข้าร่วม ประกวดออกแบบร้านค้าเคลื่อนที่ หัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ เสน่ห์วิถีไทยริมทาง”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบร้านค้าเคลื่อนที่ รางวัลราชสีห์ ในหัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ เสน่ห์วิถีไทยริมทาง” เนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2558 ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว – See more at: http://contestwar.com/contest/4853#.dpuf

รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. สถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น