Interior Architecture RMUTI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.อีสาน

กิจกรรมสาขา

โครงการอบรมสัมมนา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “การออกแบบระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ จำกัด ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมสถาปัตยกรรม (อาคาร 22)

โครงการทัศนศึกษา 1/2556

30 สิงหาคม 2556 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ดูงานที่ นิทรรศรัตนโกสินทร์ และมิวเซียม สยาม กรุงเทพมหานคร            

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชา วาดเส้นและระบายสี (Drawing and Painting) 1/56

บรรยากาศ นำเสนองาน project1 วิชาวาดเส้นและระบายสี นศ.สน1/56  

Basic Interior Design Workshop 2012

โครงการฝึกอบรมออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน Basic interior design workshop 24-25 สิงหาคม 2555 จัดโดย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์            

โครงการทำเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

  ต้นเทียนพรรษาที่นักศึกษาทำถวาย ณ วัดสระบัวเกลื่อน              

กิจกรรมไหว้ครูในสาขา

           

กิจกรรมน้องเล่นเส้น

กิจกรรมดีๆ ที่นักศึกษารุ่นพี่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารุ่นน้องปี 1                    

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษา “อินจัด2 : ขยับ-ปรับ-เปลี่ยน” ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา